Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012

Alternative Milos


Milos is an island where many remarkable natural treasures are waiting to be discovered. Dozens of caves, isolated beaches, ancient paths, magical geological formations and so many others....The "Alternative Millos" offers a unique way to explore all these magnificent sceneries in a low cost budget.

Our routes differentiate to those that the means of travelling is the kayak or the bike, to hiking, and to those that combine even more exciting activities. There are several routes including combinations such as kayak with snorkeling, or cycling with hiking, or even all three of them combined during the same route. The target of Alternative Milos company is for the people to exlore as many locations as possible in a fascinating way by exercising their mind and body at the same time!!! 

Each route lasts 2,5 to 6 hours and includes a 15-30 minute break. During the break we can rest ourselves while tasting delicious traditional snacks and local fruit. Our appointment is set at 9:00 to 9:30 in the morning at Adamas port and afterwards, having chosen your own means of transportation or the ones suggested by " Alternative Milos", we set off for our exciting route that has already been chosen for the specific day, by the "Alternative Milos" specialists!!!
(The schedule of the routes is renewed every 3-4 days depending on the weather conditions.)

All the participants are insured by an important insurance company and the groups consist of 10-12 people for the kayak routes, up to 15 people for the bike routes and up to 18 people for the hiking ones. The cost of every route depends on the kind chosen and it's about 20-40 euros.

The "Alternative Milos" is a unique and innovative business that blends exploration, exercising, tradition, entertainment, and the hospitality that Milos island offers to its guests to the maximum!






Η Μήλος είναι ένα νησί που κρύβει πολλούς και αξιοθαύμαστους φυσικούς θυσαυρούς. Δεκάδες σπηλιές, μοναχικές παραλίες, αρχαία μονοπάτια, περίεργους γεωλογικούς σχηματισμούς και πολλά άλλα. Το Alternative Milos σας προσφέρει έναν μοναδικό τρόπο να τα απολαύσετε όλα αυτά, εξερευνώντας τα, με μικρό κόστος.

Οι διαδρομές μας διακρίνονται σε αυτές που χρησιμοποιούν σαν μέσο το kayak ή το ποδήλατο, στις πεζοπορικές διαδρομές και σε αυτές που συνδυάζουν περισσότερες δραστηριότητες. Υπάρχουν δηλαδή διαδρομές που συνδυάζουν kayak με snorkeling, ή ποδηλασία με πεζοπορία, ή kayak με πεζοπορία και snorkeling μαζί. Σκοπός αυτών των συνδυασμών, είναι να ασκηθούμε καλύτερα και να εξερευνήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες τοποθεσίες, χωρίς να κουραστούμε ιδιαίτερα.

Η κάθε διαδρομή διαρκεί 2,5 με 6 ώρες και περιλαμβάνει διάλειμα 15-30 λεπτών. Στο διάλειμα θα μπορούμε να ξεκουραστούμε και να απολαύσουμε παραδοσιακούς μεζέδες και ντόπια φρούτα. Το ραντεβού μας είναι 9:00 με 9:30 το πρωί, στο λιμάνι του Αδάμαντα και μετά, επιλέγοντας δικό σας μεταφορικό μέσο ή  του Alternative Milos, ξεκινάμε για την διαδρομή που έχει επιλεγεί για την συγκεκριμένη μέρα. Το πρόγραμμα των διαδρομών θα ανανεώνεται κάθε 3-4 μέρες ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Όλοι οι συμμετέχοντες είναι ασφαλισμένοι σε μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία και τα group αποτελούνται από 10-12 άτομα στις διαδρομές που περιλαμβάνουν kayak, μέχρι 15 άτομα στις διαδρομές που περιλαμβάνουν ποδήλατο και έως 18 άτομα για τις πεζοπορικές διαδρομές. Το κόστος κάθε διαδρομής εξαρτάται από τα μέσα που περιλαμβάνει και κυμαίνεται στα 20 - 30 ευρώ.

Το Alternative Milos είναι μια μοναδική και πρωτοποριακή επιχείρηση που συνδυάζει την εξερεύνηση, την άσκηση, την παράδοση, την διασκέδαση και την φιλοξενία που μπορεί να σου προσφέρει η Μήλος μας, στο μέγιστο βαθμό της!!!